Strona główna/O szkole

O szkole

Pierwsze zapiski o szkole powszechnej w Gorzycach pochodzą z roku 1652.

Istnieje prawdopodobieństwo, że już wcześniej działała szkoła przykościelna, w której uczył kantor. Źródła historyczne nadmieniają o szkole w Gorzycach w roku 1679. W kronice rogowskiej znajduje się zapis z 1682 roku, wymieniający Marcina Sanecznika jako nauczyciela z Gorzyc. Był on jednocześnie zakrystianem i kantorem parafialnym. W roku 1687 zastępuje go Jerzy Elberg. Od tego czasu brakuje zapisów dotyczących nauczycieli tej szkoły. od roku 1756 w szkole powszechnej obowiązuje nauka dla dzieci obojga płci i trwa 6 lat (od 6-go do 12-go roku życia).
Szkoła działała przez cały okres okupacji jako szkoła niemiecka.
Kierowali nią: Haning, Wilhelm Perkhof, Heinrich Goebel.

Najstarsza kronika

Najstarsza kronika naszej szkoły została założona w 1945 r. przez ówczesnego kierownika szkoły pana Antoniego Hurskiego i jest kontynuowana do dnia dzisiejszego przez kolejnych opiekunów placówki. Opisuje historię szkoły od 1938 roku, kiedy to budynek został oddany do użytku. Wyjątek stanowią lata ii wojny światowej, z których na skutek działań wojennych nie zachowały się żadne dokumenty i akta szkolne.

II Wojna Światowa

W czasie II Wojny Światowej szkoła funkcjonowała nadal, jednak w wyniku wprowadzonej na tych terenach germanizacji zabroniono nauczania w języku polskim; nauka szkolna odbywała się wyłącznie w języku niemieckim.
Języka polskiego, historii i religii uczono natomiast w domu - w tajemnicy.
Podczas wojny ucierpiał także sam gmach szkoły. Zniszczenia kształtowały się na poziomie 60%. Strata była tym większa, iż nowy budynek szkoły pochodził z 1937 roku. Sytuacja w rzeczywistości powojennej była bardzo ciężka. Panowały trudne warunki zarówno dla uczącej się młodzieży, jak i nauczających ją nauczycieli.

Po wojnie

28 maja 1945 roku - po raz pierwszy po wojnie - dokonano uroczystego otwarcia szkoły polskiej w Gorzycach, zaś 1 czerwca nastąpiło uroczyste rozpoczęcie nauki.
Początkowo do dyspozycji były zaledwie 3 sale lekcyjne, brakowało nauczycieli.
Przez szereg kolejnych lat trwał nieustanny remont zniszczonej w czasie wojny szkoły.
Brakowało właściwie wszystkiego - od cegieł po szkło do przeszklenia okien, nie mówiąc już o pomocach szkolnych.
Stopniowo jednak dzięki zbiórkom materiałów i pieniędzy oraz dobrej woli ofiarodawców z gminy Gorzyce i gmin ościennych, udało się przeprowadzić kompleksowy remont.

Nie należy przy tej okazji pominąć osobistego wkładu i pracy mieszkańców Gorzyc, w tym samych uczniów naszej szkoły.

Nadanie imienia

26 kwietnia 1985 roku miało miejsce uroczyste nadanie szkole imienia Adama Mickiewicza oraz wręczenie sztandaru, który to odtąd towarzyszył wszystkim ważniejszym uroczystościom szkolnym, takim jak: ślubowanie, przyrzeczenie czy akademia.

Budynek SP nr 1 w Gorzycach

do góry