Dyrekcja

Dyrektor SP nr 1 w Gorzycach

 Dyrektor SP 1

mgr inż. Aleksandra Frączek

Wicedyrektor SP nr 1 w Gorzycach

 Wicedyrektor

mgr Izabela Koczy

do góry