Ważne terminy

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2020 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2020 r.
 • Ferie zimowe, województwo śląskie: 1 - 14 luty 2021 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 1 kwietnia - 6 kwietnia 2021 r.
 • Egzamin ósmoklasisty: 
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.
 • Ferie letnie: 28 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

 • 14 październik 2020r. - środa - Dzień Edukacji Narodowej
 • 1 listopada 2020r. - niedziela - Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2020r. - środa - Święto Niepodległości
 • 1 styczna 2021r. - piątek - Nowy Rok
 • 6 stycznia 2021r. - środa - Trzech Króli
 • 1 maja 2021r. - sobota-  Święto Pracy
 • 3 maja 2021r. -poniedziałek- Rocznica Konstytucji 3 Maja
 • 3 czerwca 2021 r. - czwartek - Boże Ciało
 • Terminy dodatkowych dni wolnych 2020/2021 
 • W porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim wprowadzone zostały Zarządzeniem Dyrektora Szkoły dni wolne od zajęć dydaktycznych. Są to:
  4 stycznia 2021r.,
  5 stycznia 2021r.,
  4 maja 2021r.,
  24-25-26-27 maja 2021r.,
  4 czerwca 2021r.
  24 czerwca 2021r.
  W tych dniach będzie możliwość udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy.
  Aleksandra Frączek

Terminy konsultacji i zebrań z rodzicami 2019/2020

Lp. Termin Rodzaj spotkania
1. 12. 09. 2019r. (czwartek) Zebranie ogólne rodziców wszystkich klas.
2. 17. 10. 2019r. (czwartek) Konsultacje na wezwanie
3. 11. 12. 2019r. (czwartek) Konsultacje 
4. 06. 02. 2020r. (czwartek) Zebranie ogólne rodziców wszystkich klas po I półroczu
5. 19.03. 2020r. (czwartek) Konsultacje na wezwanie
6. 21.05. 2020r. (czwartek) Zebranie rodziców
7. 04.06. 2020r.  (czwartek) Konsultacje na wezwanie
do góry