Strona główna/Dla rodziców

Dla rodziców

Znaleziono wiadomości: 10.

 • 2020-09-20

  Drodzy Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie!

  Drodzy Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie!

 • 2020-09-08

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1im. Adama Mickiewicza ogłasza nabór kandydatów do pracy w Szkole Podstawowej nr 1im. Adama Mickiewicza w Gorzycach, 44-350 Gorzyce, ul. Raciborska 15 na stanowisko: Pomoc nauczyciela W niepełnym wymiarze czasu pracy  

 • 2020-06-01

  Oferta Edukacyjna

  Informacja

 • 2020-05-19

  Ogłoszenie- PILNE!

  W związku z licznymi sygnałami mieszkańców Gorzyc, iż w godzinach popołudniowych na teren zamkniętego boiska szkolnego samowolnie wchodzi młodzież i uczniowie szkoły, Dyrektor Szkoły informuje, że z boiska można korzystać tylko i wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru w sekretariacie szkoły - osoba dorosła zgłasza zamiar wejścia na boisko, dostarcza listę osób. W przypadku nie stosowania się do powyższych

 • 2020-05-11

  Szanowni Państwo, Zmiana terminu egzaminu ósmoklasisty wpłynęła na przesunięcie terminu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

  Szanowni Państwo, zmiana terminu egzaminu ósmoklasisty wpłynęła na przesunięcie terminu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

 • Zabawa karnawałowa 2019-09-27

  Zabawa karnawałowa

  Rodzice uczniów klas V oraz Rada Rodziców SP nr 1 w Gorzycach zapraszają na zabawę karnawałową 4.01.2020 godz.19.00 w Gościńcu Wodzisławskim.

 • 2019-09-02

  Zebranie

  Zebranie rodzicielskie 12.09.2019 r. o godz. 16.30.  Serdecznie zapraszamy.

 • 2019-09-02

  Ogłoszenie Rady Rodziców

  Rada Rodziców przy SP nr 1 w Gorzycach uchwaliła wysokość składki w roku 2019/2020 na kwotę 60,00 zł . Wpłat można dokonać u wychowawców lub przelewem na konto Rady Rodziców.

 • 2019-08-31

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

  8.00 - Msza w kościele w Gorzycach, 9.15 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej

 • 2019-08-30

  Pomoc materialna - stypendium szkolne

  Informacja o przyznaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020.  Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481), oraz uchwały Nr XXVIII/251/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

do góry